Adavédelmi tájékoztató

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat Drajkó Tibor e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) webáruházában történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

A Szolgáltató a https://www.lorika.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve a Webáruházan vásárlók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata  során  közölt  személyes  adatai  felhasználásra  kerüljenek. Az  adatkezelés  jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett a Honlapon történő megrendelés leadásakor elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), és ezzel kifejezett hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtás biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázása, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, valamint az Érintett jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben erről a vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. AZ ADATKEZELŐ

Az Érintett adatait a Honlap üzemeltetője:

Székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 5.

Adószám: 67377228-1-42

Statisztikai számjel: 67377228-4791-231-01

Ügyfélszolgálati (kapcsolattartó) e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati (kapcsolattartó) telefonszám: Hétfő-Péntek, 15:00-17:00 30/260-1994

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-…..

 1. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Szolgáltató a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az Érintett, az adatkezelő, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg.

Az adatkezelés kezdete az Érintett regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.

Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy az Érintett ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. COOKIE

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt) küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg  azonosítható  lesz. Ezen  cookie-kat  a  Google biztosítja, felhasználásuk  a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A Szolgáltató ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk az alábbi személyes adataikat:

-       Vezetéknév, Keresztnév

-       E-mail cím

-       Lakcím

-       Szállítási cím

Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a vonatkozó jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak  megismerni,   azonban   azokat   nem   teszik   közzé,   harmadik   személyek   részére   nem   adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Az adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Csomagküldés

DEZSŐ BT.

1034 Budapest, San Marco u. 31.

Könyvelés

 1. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat a Szolgáltató nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A Szolgáltató ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során a Szolgáltató részére megadott adatait.

 1. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

A Szolgáltatóval történő kommunikáció visszautasítására, a regisztráció megszüntetésére és az adatkezelési hozzájárulás visszavonására az Érintettnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre vagy

- levélpostai küldemény útján a 1081 Budapest, Kiss József u.5. fszt. 8. postacímre.

Az Érintett kérelme esetén a Szolgáltató törli a regisztrációt és az általa kezelt személyes adatokat.

 1. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatás a Szolgáltató által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen szabályzat 11. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. 

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Honlapon saját maga helyesbítheti; egyéb esetekbena  Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A Szolgáltató az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről az Érintettet tájékoztatja.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsődlegesen ezek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben e-mailben juttatja el az Érintettek részére.

Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által a Honlapon biztosított módon.

Budapest, 2017. 10. 14.