szerda, 04 április 2018 08:06

Helyzetjelentés az európai darvakról

A 20. században nagyon megfogyatkoztak ezek szép madarak, de szerencsére ma már bővül a költőterületük. A darvak európai helyzetéről, vonulásukról beszélgettünk Konyhás Istvánnal, a Hortobágyi Madárpark és Madárkórház igazgató-helyettesével. Az európai darvak vonulásuk során két fő útvonalon érik el a Földközi-tenger térségét. – A magyar Alföld – és ezen belül a Hortobágy – kulcsfontosságú pihenőhelyet jelent a keleti útvonalon. Honnan jönnek a nálunk minden ősszel megjelenő madarak? – Magyarországra főként a Finnországban, a balti államokban, illetve Lengyelország keleti részén költő darvak jönnek. Rendszeresen előfordul, hogy Svédországból és Fehéroroszországból is vonulnak ide, de lényegesen kisebb számban. – Mikor érkeznek hozzánk, és meddig tartózkodnak itt? – Általában szeptember végén érkeznek meg. Hogy…

További információk

hétfő, 26 február 2018 18:27

A hollók három különleges képessége

Az arcmemóriától a kirakós­felada­tok megol­dásá­ig sok­minden­ben jeles­kednek e külön­lege­sen intel­ligens mada­rak. Kije­lenthet­jük, hogy a varjú­félék az állat­világ leg­okosabb­jai közé tartoz­nak.

További információk

hétfő, 12 február 2018 21:16

A galamb nem felejt

Újabb kutatások szerint a vadon élő, nem idomított galambok képesek felismerni az embert, és az sem téveszti meg őket, ha az illető ruhát cserél.

További információk

hétfő, 12 február 2018 21:02

Mit tehetünk, ha széncinege költözött a postaládába?

A Magyar Madártani és Termé­szet­védelmi Egye­sülethez (MME) minden évben több infor­máció is érke­zik posta­ládá­ban fész­kelő szén­cine­gékről. A meg­figye­lések alap­ján a jelen­ség orszá­gosan általá­nosnak, sőt, gyako­rinak tekint­hető.

További információk

vasárnap, 21 január 2018 12:45

Visszatért Budapestre az aranysakál

A Buda környéki erdőkben pár évvel ez­előtt talál­koztak elő­ször magá­nyos arany­saká­lokkal a Pilisi Park­erdő Zrt. szak­emberei. Mára bizo­nyos lett, hogy az ősho­nos állat­faj ismét stabi­lan jelen van a fővá­ros kör­nyéki erdők­ben is - kö­zölte a Pilisi Park­erdő Zrt.

További információk